ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Seaway Clothing OÜ töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt e-poe Tellimuse vormistamisel, veebipoes on ost sooritamine ilma kliendikontota.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Õiguslik alus

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Nõusoleku tagasivõtmine

Säilitamine

Kustutamine

Ülekandmine

Pakkumiste ja uudiste edastamine läbi erinevate kanalite

Vaidluste lahendamine